Sitemap


Skip Navigation Links.

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
RFIDLAB@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba projektu RFID Lab
Ing. Marek Neruda

Vedoucí laboratoře
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.