RFID Lab Kontakt:


RFIDLAB@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba projektu RFID Lab
Ing. Marek Neruda
nerudmar@fel.cvut.cz


Vedoucí laboratoře
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
vojtecl@fel.cvut.cz


Adresa
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Katedra telekomunikační techniky
Místnost: 903 a 904
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice


ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
RFIDLAB@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba projektu RFID Lab
Ing. Marek Neruda

Vedoucí laboratoře
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.