Radio Frequency IDentification - Radiofrekvenční identifikace (RFID)

RFID Laboratoř vznikla a působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze s cílem nabídnout především průmyslové sféře rozsáhlé teoretické znalosti a dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu a vývoji prvků a systémů automatické identifikace. Tím chce pokračovat v dlouhodobé a úspěšné spolupráci ČVUT s průmyslem a rozšířit ji o rozsáhlou a dynamicky se rozvíjející oblast radiofrekvenční identifikace.
RFIDband
ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
RFIDLAB@fel.cvut.cz

Kontaktní osoba projektu RFID Lab
Ing. Marek Neruda

Vedoucí laboratoře
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.